คลินิกเวชกรรมคริสเตียนบางคล้า

39, Bang Khla-Plaeng Yao Alley, Bang Khla, Bang Khla District, Chachoengsao ,Thailand 24110,Phone:038-541033,Fax:038-541319
39 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24110,โทรศัพท์:038-541033,โทรสาร:038-541319

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อีกหนึ่งพันธกิจในเมือง

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อีกหนึ่งพันธกิจในเมือง

ออกหน่วยแพทย์ จ.สมุทรปราการ